fbpx

RODO

1. WPROWADZENIE

1.Prywatność odwiedzających stronę internetową SOLAR-POZ jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.

 
2.ŹRÓDŁO
 
Ten dokument został zmodyfikowany dla celów www.solar-poz.pl
 

3. ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Następujące rodzaje danych osobowych mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane:
a) informacje o komputerze, w tym adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny;
b) informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
c) informacje, takie jak adres e-mail, które podajesz podczas rejestracji w naszej witrynie internetowej;
d) informacje wprowadzane podczas korzystania z usług na naszej stronie internetowej;
e) informacje, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej, w tym kiedy, jak często i w jakich okolicznościach z niej korzystasz;
f) informacje publikowane na naszej stronie internetowej z zamiarem opublikowania ich w Internecie, w tym nazwa użytkownika, zdjęcia profilowe i treść umieszczanych postów;
g) informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej do nas e-mailem lub za pośrednictwem naszej strony internetowej;
h) wszelkie inne dane osobowe, które nam przesyłasz.
Zanim ujawnisz dane osobowe innej osoby, musisz uzyskać zgodę tej osoby na ujawnienie i przetwarzanie tych danych osobowych zgodnie z niniejszymi zasadami.
 
4. KORZYSTANIE Z TWOICH DANYCH OSOBOWYCH
 
Dane osobowe przesłane do nas za pośrednictwem naszej strony internetowej będą wykorzystywane do celów określonych w niniejszej polityce lub na odpowiednich stronach witryny.
Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do celu:
a) administrowania naszą stroną internetową i biznesem;
b) personalizowania naszej strony internetowej dla Ciebie;
c) umożliwienia korzystania z usług dostępnych na naszej stronie internetowej;
d) przygotowania oferty;
e) przesyłania niemarketingowej komunikacji handlowej;
f) wysyłania powiadomień e-mail, o które prosiłeś;
g) przesyłania informacji marketingowych dotyczących naszej działalności pocztą lub, jeśli wyraziłeś na to zgodę, pocztą elektroniczną lub podobną technologią (możesz nas o tym poinformować w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać komunikatów marketingowych);
h) zajmowania się zapytaniami i skargami składanymi przez Ciebie lub dotyczącymi Ciebie w związku z naszą witryną;
i) zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i zapobieganie oszustwom;
j) weryfikacji zgodności z warunkami korzystania z naszej strony internetowej (w tym monitorowanie prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszej prywatnej usługi przesyłania wiadomości); i
k) innych zastosowań.
Jeśli prześlesz dane osobowe do publikacji w naszej witrynie, opublikujemy je i wykorzystamy w inny sposób zgodnie z udzieloną nam licencją.
Twoje ustawienia prywatności mogą być wykorzystane do ograniczenia publikacji Twoich
informacji na naszej stronie internetowej i mogą być dostosowane za pomocą kontroli prywatności na stronie.
Nie będziemy bez Twojej wyraźnej zgody przekazywać danych osobowych osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego.
 
5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika wszelkim naszym pracownikom, członkom kadry kierowniczej, przedstawicielom, dostawcom lub podwykonawcom, o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.
Możemy ujawniać dane osobowe wszelkim podmiotom współpracującym z SOLAR -POZ o ile jest to niezbędne do celów określonych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności”.
Możemy ujawniać Twoje dane osobowe:
a) w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
b) w związku z trwającymi lub potencjalnymi postępowaniami prawnymi;
c) w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom);
d) wszelkim osobom, które wedle naszej zasadnej opinii mogą wystąpić do sądu lub innego właściwego organu o ujawnienie takich danych osobowych, jeśli wedle zasadnej rozsądnej opinii, istnieje duże prawdopodobieństwo, że taki sąd lub organ nakaże ujawnienie takich danych osobowych.
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszych „Zasadach ochrony prywatności” nie będziemy udostępniać osobom trzecim informacji dotyczących użytkownika.
 
6. MIĘDZYNARODOWE TRANSFERY DANYCH
 
a) Dane osobowe, które publikujesz na naszej stronie internetowej lub przesyłasz do publikacji na naszej stronie internetowej, mogą być dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie. Nie możemy zapobiec wykorzystywaniu lub niewłaściwemu wykorzystaniu takich informacji przez inne osoby.
b) Wyraźnie zgadzasz się na przekazywanie danych osobowych.
 
7. ZACHOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
 
a) Dane osobowe, które przetwarzamy w dowolnym celu lub celach, nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do tego celu lub tych celów.
b) Zachowamy dokumenty (w tym dokumenty elektroniczne) zawierające dane osobowe:
– w zakresie, w jakim jest to wymagane przepisami prawa;
jeśli uważamy, że dokumenty mogą mieć znaczenie dla wszelkich toczących się lub przyszłych postępowań sądowych;
– w celu ustanowienia, wyegzekwowania lub obrony naszych praw (wliczając w to udostępnienie informacji innym podmiotom w celu przeciwdziałania oszustwom).
 
8. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 
a) Podejmiemy zasadne techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu przeciwdziałania utracie, nadużyciu lub zmianie danych osobowych użytkownika.
b) Będziemy przechowywać wszystkie dane osobowe, które podasz na naszych bezpiecznych serwerach (chronionych hasłem i zaporą).
c) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że transmisja informacji przez Internet jest potencjalnie niebezpieczna i bezpieczeństwo przesłanych w ten sposób danych nie jest gwarantowane.
 
9. NOWELIZACJE
 
Niniejsze zasady mogą być okresowo aktualizowane poprzez zamieszczenie w naszej witrynie ich nowej wersji. Należy od czasu do czasu sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że rozumiesz wszelkie zmiany w tych zasadach. Możemy powiadomić Cię o zmianach w niniejszej polityce za pośrednictwem poczty elektronicznej lub prywatnego systemu przesyłania wiadomości na naszej stronie internetowej.
 
10. TWOJE PRAWA
 
Możesz w dowolnym momencie poinstruować nas, aby nie przetwarzać danych osobowych w celach marketingowych.
W praktyce zazwyczaj albo z góry wyraźnie wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych, albo zapewnimy Ci możliwość rezygnacji z udostępniania Twoich danych osobowych w celach marketingowych.
 
11. AKTUALIZACJA INFORMACJI
 
Prosimy o informację w przypadku konieczności skorygowania lub aktualizowania danych osobowych, w których posiadaniu jesteśmy.
 
12. CIASTECZKA
 
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej i przechowywany przez przeglądarkę. Dane identyfikacyjne są ponownie przesyłane na serwer za każdym razem, gdy przeglądarka wyśle żądanie otwarcia strony znajdującej się na serwerze. Pliki cookie mogą być „trwałymi” lub „sesyjnymi” plikami cookie: trwałe pliki cookie będą przechowywane przez przeglądarkę internetową i pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia, chyba że użytkownik usunie je przed datą wygaśnięcia; sesyjny plik cookie wygasa z końcem sesji użytkownika, gdy przeglądarka internetowa jest zamykana. Pliki cookie zazwyczaj nie zawierają żadnych informacji identyfikujących użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich.
 
ODPOWIEDNIA FRAZA:
Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych ciasteczek na naszej stronie.

MASZ PYTANIE?

Chętnie pomożemy

Nasi doradcy są dostępni od pon. do pt. w godzinach 08:00-18:00

Jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem
firmy zielona-energia.com

Jesteśmy ekspertem w dziedzinie fotowoltaiki. Oferujemy kompleksowe rozwiązania i profesjonalne wsparcie na każdym etapie inwestycji. Pracujemy tylko na najwyższej jakości komponentach, które są trwałe i bezawaryjne. Współpracujemy z producentami wiodących marek a nasi certyfikowani montażyści wciąż podnoszą swoje kwalifikacje, by móc fachowo i sprawnie wykonywać instalacje, tak by służyły one naszym klientom przez wiele lat.

All Rights Reserved © 2020

Wykonanie: www.smart-agency.pl